كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) لعيا خوشمود

لعيا خوشمود
[ شناسنامه ]
دركنج دلم ...... شنبه 86/12/18
غريبه ...... شنبه 86/12/18
دلي از سنگ ميخواهد ...... چهارشنبه 86/9/14
اين شعرو خودم گفتم ...... چهارشنبه 86/9/14
به ياد قيصر عاشقانه ها ...... پنج شنبه 86/8/10
الو سلام منزل خداست ...... پنج شنبه 86/8/10
در كنج دلم ...... پنج شنبه 86/7/12
اينم يه شعر كه من خيلي دوسش دارم ...... پنج شنبه 86/7/12
وجود خدا ...... پنج شنبه 86/7/12
حباب ...... پنج شنبه 86/7/12
زيبايي ها ...... پنج شنبه 86/7/12
  ==>   ليست غير آرشيوي ها